پروفیل های درب و پنجره

Door and window profiles
بیشترین کاربرد پروفیل های درب و پنجره در صنعت ساختمان می باشد . شرکت ساخته های فلزی اصفهان ( سافا ) پروفیل۵۰۷ موسوم به پروفیل سپری ، پروفیل لنگه دری ۵۰۸ و پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ را تولید و عرضه می نماید تمام تولیدات این مجموعه از مواد اولیه مجتمع فولاد مبارکه می باشد . شرکت ساخته های فلزی اصفهان با دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد ، تمامی تولیدات پروفیل با استاندارد 7336 ISIRI تولید و کنترل می گردد .
وزن یک بسته بر اساس ضخامت (کیلوگرم) وزن یک شاخه بر اساس ضخامت (کیلوگرم) طول شاخه (متر) آرایش بسته بندی محصول ردیف
2 1.8 2 1.8
1460 1320 14.6 13.2 6 100 507 1
508 2
509 3