سیم مفتول

steel wire
سیم مفتول آنیل شده

شرکت ساخته های فلزی اصفهان ( سافا ) موفق به را اندازی چندین خط تولید سیم مفتول نموده است و قادر به تولید سیم از قطر 1 میلیمتر تا  6  میلیمتر  می باشد . سیم ها با بسته بندی 25 الی 30 کیلوگرمی ارائه می گردد . سیم مفتول بدلیل کاریرد زیاد در صنعت ساختمان طی عملیات حرارتی آنیل شده و مطایق با خواسته مشتری قابل تغییر و عرضه می باشد .