انواع محصولات گالوانیزه

Types of galvanized products
گالوانیزه گرم

شرکت ساخته های فلزی اصفهان ( سافا ) قادر است ، بسیاری  از محصولات خود را با ورق گالوانیزه تولید و یا بصورت گرم گالوانیزه نماید .

محصولات گالوانیزه، طول عمر لوله را افزایش داده و همچنین مقاومت آن را در برابر خوردگی و رسوبات معدنی افزایش می‌دهد.