انواع پروفیل های ریلی

Rail Profiles
پروفیل های باز ریلی که در دو نوع c80 و c81 با انواع ورق سرد - گالوانیزه تولید و عرضه می گردد . تولیدات این محصول عمدتا مطابق با درخواست مشتری و بیشتر از ضخامت 1 میلیمتر تا 2.5 میلیمتر تولید می گردد . محدوده ابعاد پروفیل ریلی کوچکتر 35*35 میلیمتر و ریلی بزرگتر 45*45 میلیمتر می باشد .
تلرانس ابعاد (میلی متر) وزن یک بسته بر اساس ضخامت (کیلوگرم) وزن یک شاخه بر اساس ضخامت (کیلوگرم) طول شاخه (متر) آرایش بسته بندی محصول ردیف
2 1.5 2 1.5
± 0.5 522 392 10.6 8 6 49 80 1
698 539 14.2 11 49 81 2